Lederudvikling med filosofisk inspiration

Styrk dit lederskab med indsigt, nærvær og dybde.

Vær menneske først – og få mere refleksion, fordybelse og eftertanke i dit professionelle lederliv.

Vita Activa leverer unik inspiration til det personlige lederskab fra filosofihistoriens allerstørste tænkere:

 • bliv mere robust med Kierkegaards skarpe eksistenstænkning
 • styrk din dømmekraft med indsigt i din egen grundetik
 • få balance i arbejdslivet med Hannah Arendts geniale handlingsfilosofi

Prøv en filosofisk ledersalon på jeres næste strategiseminar, eller book et oplæg om Kierkegaard, ledelsesfilosofi eller paradoksledelse. Du kan også få individuel filosofisk sparring om eksistens og lederskab.

Vita Activa er personlig lederudvikling, som når et spadestik dybere. Kom bag om værktøjsledelse, brug din menneskelighed og stil ind på de mest væsentlige spørgsmål.

Se mere herunder eller ring til mig på 24 41 78 99 og hør mere.

Filosofisk sparring for ledere

Filosofisk ledersparring er samtaler om trivsel, eksistens og mening i det professionelle lederliv.

Som tidligere præst er jeg altid på menneskets side, og jeg er vant til at arbejde med stor fortrolighed.

Filosofisk sparring er eksistentiel dialog, der går dybere end traditionel coaching, men uden at blive terapeutisk.

Det er min erfaring at eksistentielle samtaler om liv og lederskab kan tilføre en større personlig forankring i lederskabet og gøre lederen mere robust og langtidsholdbar.

Filosofisk sparring er først og fremmest en tillidsfuld og åben dialog, der sigter mod det væsentlige i tilværelsen, og som konfronterer aktuelle ledelsesproblemer med et eksistentielt livsoverskud.

Uanset om du står med en aktuel ledelsesudfordring eller ønsker at forebygge et stressfyldt lederliv, kan eksistentiel dialog og refleksion give dig vigtige mentale byggesten til at håndtere udfordringer, dilemmaer og paradokser.

Prøv en startpakke med tre samtaler af 1,5 times varighed, og få nye øjne på en fastlåst situation. Kontakt mig på 24 41 78 99 og hør mere.

Nyt kursuskoncept på vej: Seks eksistentielle principper

Lær at tackle hverdagens udfordringer med klassisk livsindsigt.

Få eksistentiel inspiration til livets mest væsentlige spørgsmål.

Kurset vil bestå af en række intensive dagsmoduler, der vil kredse om disse seks principper:

 1. Forandring kræver forankring
 2. For at handle må du modtage
 3. Der går ikke en lige vej til det væsentlige
 4. Sæt dig på spil, ikke kun i spil
 5. Se styrken i sårbarheden
 6. Det går ikke op – og det er helt ok

Kontakt mig på 24 41 78 99, hvis du ønsker at høre mere. Eller send en mail til tkl@vitaactiva.dk og bliv skrevet op til at få yderligere information, når kurset er klar.

Filosofiske ledersaloner

Filosofiske ledelsessaloner er et spændende alternativ til traditionel lederudvikling.

Saml jeres lederteam til en faciliteret refleksionsproces med filosofiske spørgsmål til lederskab og arbejdsliv.

En salon kunne for eksempel handle om:

 • Hvordan udvikler man tillidsskabende ledelse i en professionel organisation?
 • Hvordan træner man sin etiske dømmekraft?
 • Hvad vil det sige at være sig selv i lederrollen?
 • Hvordan leder man ud fra egen ledelsesfilosofi?

Giv lederteamet noget nyt at tænke over. Bliv klogere på jeres egne ledelsesfilosofier, og stå mere robuste i vanskelige ledelsesbeslutninger.

Filosofiske ledersaloner er to timers inspiration, refleksion og fordybelse omkring et filosofisk emne i relation til ledelse.

Invester i jeres personlige lederskab, og oplev hvordan filosofiens spørgsmål kan skabe genkendelighed og aflastning i hverdagens ledelse.

Ring til mig på 24 41 78 99, og hør mere om hvordan filosofiske ledersaloner kan skræddersys til udfordringerne i jeres organisation.

Seminar: Sæt ord på din ledelsesfilosofi

Saml lederteamet til et inspirationsseminar om ledelse ud fra egen ledelsesfilosofi.

Sæt ord på din ledelsesfilosofi og bliv klogere på det, der egentlig driver dig. Overvej, hvad du forbinder med god ledelse og hvordan du kan være dig selv i dit lederskab!

Vi har alle en filosofi om livet, hvad enten vi tænker over det eller ej. Når du bliver mere bevidst om din egen ledelsesfilosofi står du stærkere og mere handlekraftig i dilemmaer og vanskelige situationer.

Seminaret er bygget op omkring et øvelsesmateriale, der hjælper lederen til at formulere hendes helt egen ledelsesfilosofiske sætning. Sætningen baseres dels på egne ledelseserfaringer og dels på almene ledelsesfilosofier.

Saml lederkollegerne og få en anderledes og lærerlig oplevelse med filosofisk selvindsigt og dybde i lederskabet.

Viden om egen ledelsesfilosofi gør dig mere rodfæstet i lederopgaven og sikrer en større kontinuitet i lederskabet. Ring til mig på 24 41 78 99 og hør mere.

Filosofisk seminar om paradoksledelse

Paradokser er ikke problemer, der skal løses – det er vilkår, vi skal lære at leve med!

Dette inspirationsseminar styrker det professionelle lederskab i en kompleks og multifunktionel hverdag.

Seminaret tager udgangspunkt i filosofisk og eksistentiel paradoksteori og gør grundlæggende op med forestillingen om at tingene går op.

Lær at håndtere ledelsesdilemmaer, krydspres og paradokser på en god og effektiv måde.

Styrk modet til at se tilværelsens udfordringer i øjnene uden at miste blikket for dig selv og dine egne værdier.

Seminaret præsenterer kompleks ledelsesteori, og giver øvelser til identifikation og afklaring af personlige ledelsesparadokser.

Forskellige strategier for paradokshåndtering gennemgås, og seminaret giver inspiration til værdiskabende paradoksledelse.

Seminaret afsluttes med overvejelser omkring det personlige lederskab, og lederen som rollemodel i forhold til paradoksledelse. Måske er det personlige lederskab i virkeligheden nøglen til at lykkes med hverdagens komplekse og modsætningsfyldte ledelseskrav.

Ring til mig på 24 41 78 99, og hør mere.

Referencer

”Jeg kan varmt anbefale Tommy til oplæg og dialoger om filosofiens betydning for ledelse, og til workshops, hvor deltagerne med Tommys hjælp bliver klogere på deres egen ledelsesfilosofi."

Ledelseskonsulent og netværksfacilitator Malene Laursen, Professionshøjskolen Absalon

"Tommy udfordrer og inspirerer til eksistentielle overvejelser, som en integreret del af den personlige dannelse."

Direktør, Hanne Dorthe Sørensen, SCK

"Du har givet mig stof til evig eftertanke. Din undervisning, dine eksempler og din indlevende og engagerede måde at formidle på, var helt fantastisk."

Trine Benzner, Souschef, Næstved Sygehus

"Tommys force som underviser er hans insisteren på, at arbejdsliv og ledelse kræver, at vi skaber os rum til at undres og reflektere. Med det eksistentielle som udgangspunkt skaber han et stærkt modbillede til hurtige ledelsesteknologier og tilgange, hvor vi forsøger at "metode os" ud af det meste."

Connie Yilmaz Jantzen, Centerleder, Center for Diakoni og ledelse