• Novo Nordisk
 • Dong Energy
 • DJØF
 • KRIFA
 • Ingeniørforeningen
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden
 • Region Syddanmark
 • ISS
 • Holbæk Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Kerteminde Kommune
 • Diakonissestiftelsen
 • Copenhagen Business School
 • FOF København
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Erhvervsakademi Sjælland
 • Københavns Erhvervsakademi
 • ATP
 • Danske Diakonhjem
 • Dansk Friskoleforening
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Folkekirken
 • Center for Diakoni og Ledelse
 • Statens Center for Kompetenceudvikling
 • Den Danske Præsteforening
 • Center for Ledelse
 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Cope Consulting Network
 • Center for Work-Life Balance
 • Talent 100-netværket
 • Kranet konferencen

"Tommy er en autentisk, skarp og intelligent formidler, der griber øjeblikkets muligheder og forener det med sin store viden, ekspertise og refleksion."

Organisationspsykolog Nanna Kristensen, Statens Center for Kompetenceudvikling

"Tommys inspirationsseminar vækkede min nysgerrighed og undringslyst og gav mig inspiration til en mere filosofisk tilgang til min egen personlige udvikling."

Personalekonsulent Rikke Vishart, Miljøministeriet

"Tommy formidler levende, inspirerende og tankevækkende. Vores kursusdeltagere er meget begejstrede. Tommy er især dygtig til at omsætte den filosofiske tilgang til konkret og brugbar inspiration."

Videnudviklingschef Jens Breum, DJØF Eftervidereuddannelse

"Tommy formåede at sætte temaerne ind i en større kontekst ved inddragelse af sin store viden om filosofi og idehistorie. Jeg har ikke oplevet en oplægsholder, der kunne formidle komplekse filosofiske tankesæt så klart og letforståeligt og samtidig udfordre deltagernes virkelighedsopfattelse."

Afdelingsleder Per Ponsaing, DONG Energy

"Tommy formår hurtigt at skabe en relation og kontakt. Han præsenterer teori som kan være svær på en relevant og nærværende måde. Hans undervisning danner rammen for et rum med spændende ledelsesmæssige refleksioner set ud fra filosofiske anskuelser."

Centerleder Janus Bach Jensen, Socialpsykiatrien, Vordingborg Kommune

"Tommy udfordrer og inspirerer til eksistentielle overvejelser, som en integreret del af den personlige dannelse."

Direktør Hanne Dorthe Sørensen, Statens Center for Kompetenceudvikling

"Tommys force som underviser er hans insisteren på, at arbejdsliv og ledelse kræver, at vi skaber os rum til at undres og reflektere. Med det eksistentielle som udgangspunkt skaber han et stærkt modbillede til hurtige ledelsesteknologier og tilgange, hvor vi forsøger at "metode os" ud af det meste."

Centerleder Connie Yilmaz Jantzen, Center for Diakoni og Ledelse

"Tommy fik ret hurtigt skabt en rigtig god kontakt til vores deltagere. Han fik bragt sædvanligvis abstrakt og langhåret stof ned i øjenhøjde, og gjort virkelig håndgribelig og egentligt brugbart."

Projektleder Dorthe Christensen, Akademiet for Talentfulde Unge

"Du er god til at formidle Kierkegaards teorier så alle har en chance for at forstå ham."

HR Konsulent Geeta Bonde, Østjyllands Politi

"Tommy er en meget inspirerende foredragsholder, som evner at sætte kendte essentielle problemstillinger ind i en anderledes ramme. Med sit nærvær får Tommy bragt sit publikum med ud på en rejse, hvor alle kommer sikkert i havn, men samtidig får noget med hjem!"

HR-chef Kirsten Daniels, FTF-A

"Tommy formidler selvledelse, engagement og personlig udvikling på en intens og virkningsfuld måde. De filosofiske metoder har fået os til at tænke på nye måder."

Karsten Lønvig, Director, Finance, DONG Energy Wind Power

”Jeg kan varmt anbefale Tommy til oplæg og dialoger om filosofiens betydning for ledelse, og til workshops, hvor deltagerne med Tommys hjælp bliver klogere på deres egen ledelsesfilosofi."

Ledelseskonsulent og netværksfacilitator Malene Laursen, Professionshøjskolen Absalon

"Du har givet mig stof til evig eftertanke. Din undervisning, dine eksempler og din indlevende og engagerede måde at formidle på, var helt fantastisk."

Souschef Trine Benzner, Næstved Sygehus

"Tommy har været en stor inspirationskilde og sparringspartner i mit arbejde med at implementere strategisk kompetenceudvikling i vores afdeling. Tommy sikrede, at vi havde fokus på mennesket i balance. Det betød at vi både fik fokus på fastsættelsen af faglige kompetencer og den meningsfulde arbejdsplads."

Peter Markussen, Director, Technology Solutions, DONG Energy Thermal Power

Meget givende foredrag. Tommy gav en inspireret og inspirerende præsentation af Hannah Arendts tanker om arbejde. Alle tilstedeværende, uanset baggrund og alder, fik nye vinkler på, hvad arbejde er, og hvad arbejde skal være.

Lise Trap, Sognepræst i Folkekirken

"Med sit behagelige og vidende væsen er Tommy et meget stort aktiv i enhver diskussion omkring personlig udvikling. Jeg har personlig haft meget stor glæde af hans input og ideer og kan på det varmeste anbefale Tommy."

Morten Frederiksen, Business Controller, DONG Energy Thermal Power

"Fra et medarbejderssynspunkt faciliterer og legitimerer Tommy, via hans foredrag, en åbenhjertig diskussion om at skabe sin egen eksistens. Gennem den efterfølgende dialog som Tommy bistår, opstår der et rum hvor modsætningsforholdet og samhørigheden mellem virksomhed og ansat kan diskuteres og balanceres."

Jesper Høyer Nielsen, Business Analyst, DONG Energy