Filosofisk ledersparring: Personlig udvikling med eksistentiel refleksion

Læs mere

Styrk jeres moralske kompas:
Workshop i etisk dømmekraft

Læs mere

Ledervandring gennem klassiske dyder:
Transformativ kulturudvikling

Læs mere

Lederdannelse med Kierkegaard:
Om at vælge sig selv i hverdagen

Læs mere

Mening og balance i hverdagen:
Filosofisk workshop om arbejde

Læs mere
 
 
 

Fagbog: Filosofi for ledere


Filosofi for ledere. Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab. Tommy Kjær Lassen. Samfundslitteratur 2020.

”Jeg kan varmt anbefale denne bog. Den gør filosofi vedkommende for ledere og viser, at strategisk tænkning kan vokse ud af noget stærkere og dybere...”
Ole Fogh Kirkeby, Ledelsesfilosof, Professor Emeritus

Læs mere

 

Erhvervsfilosof Tommy Kjær Lassen

For mig er filosofi en kongevej til det store og væsentlige i livet. Filosofisk tænkning er en kilde til mere dybde, nærvær og intensitet i hverdagen.

Jeg har startet STAY HUMAN, fordi jeg brænder for at udvikle ledelse og arbejdsliv med mere fordybelse, mening og nærvær.

Filosofi i ledelse handler om at få mere af det menneskelige med i hverdagens professionellle processer. Det handler om at hente inspiration til arbejdslivet fra historiens store fortællinger om mennesket.

Jeg er oprindeligt uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst. Derudover har jeg en ErhvervsPhD fra Copenhagen Business School og Ørsted, det daværende DONG Energy, hvor jeg forskede i eksistens og selvledelse indenfor organisationsstudier og HR-udvikling.

Jeg er ekstern lektor på Copenhagen Business School på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Derudover underviser jeg på MBA-uddannelsen på Niels Brock Executive, i filosofi og ledelse på Den Offentlige Lederuddannelse og i det personlige lederskab på Professionshøjskolen Absalon.

Læs mere om mig

Filosofi til fremtidens ledelse - levedygtige ideer til en bæredygtig fremtid

Et 6-dags udviklingforløb i praktisk filosofi for ledere. I samarbejde med MacMann Berg i Aarhus. Kursusstart den 14. september 2023.

På dette forløb bringer vi de store filosofiske grundspørgsmål helt i front og reformulerer dem i en moderne og aktuel ledelseskontekst. Udviklingsforløbet er bygget op omkring tre grundmoduler med afsæt i: ERKENDELSE, EKSISTENS og ETIK. Disse tre fokuseringer udgør rammen for udviklingsforløbets teoretiske fokus og praktiske metoder og indfletter inspiration fra nogle af de allermest centrale spørgsmål, som menneskeheden og historiens filosoffer har været optaget af.

’Filosofi til fremtidens ledelse’ er et unikt forløb for dig, der gerne vil et spadestik dybere i din egen erkendelse af dit liv og lederskab. Det er et forløb, der stiller vigtige spørgsmål til dig, dine værdier og anskuelser og til fremtidens ledelse og derigennem skaber betingelser for en mere reflekteret og indlevende ledelsespraksis. Du bliver klædt på til at kunne stille undrende, refleksive og kritiske spørgsmål til egne ledelsesidealer og derigennem skabe nye indsigter med stor betydning for din daglige ledelse og din organisatoriske praksis.

Information og tilmelding her

 

Tommy er en autentisk, skarp og intelligent formidler, der griber øjeblikkets muligheder og forener det med sin store viden, ekspertise og refleksion.

Organisationspsykolog Nanna Kristensen, Statens Center for Kompetenceudvikling

Tommys inspirationsseminar vækkede min nysgerrighed og undringslyst og gav mig inspiration til en mere filosofisk tilgang til min egen personlige udvikling.

Personalekonsulent Rikke Vishart, Miljøministeriet

Du har givet mig stof til evig eftertanke. Din undervisning, dine eksempler og din indlevende og engagerede måde at formidle på, var helt fantastisk.

Souschef Trine Benzner, Næstved Sygehus

Kurset Kierkegaard og lederskab var et yderst inspirerende og givende lederkursus, som Tommy formidlede med stor menneskelig indsigt.

Anette Bygum, Overlæge, Professor, Dr.med., Region Syddanmark

Tommys force er hans insisteren på at arbejdsliv og ledelse kræver, at vi skaber os rum til at undres og reflektere. Med det eksistentielle som udgangspunkt skaber han et stærkt modbillede til hurtige ledelsesteknologier og tilgange, hvor vi forsøger at "metode os" ud af det meste.

Centerleder Connie Yilmaz Jantzen, Center for Diakoni og Ledelse

Tommy fik ret hurtigt skabt en rigtig god kontakt til vores deltagere. Han fik bragt sædvanligvis abstrakt og langhåret stof ned i øjenhøjde, og gjort virkelig håndgribelig og egentligt brugbart.

Projektleder Dorthe Christensen, Akademiet for Talentfulde Unge

Tommys undervisning i filosofi gav mig lige præcis det skub og de personlige ledelseskompetencer, jeg skulle bruge til at navigere i en kompleks og krævende hverdag.

Maibritt Elm Nielsen, Plejehjemsforstander, Danske Diakonhjem.

Jeg kan varmt anbefale Tommy til oplæg og dialoger om filosofiens betydning for ledelse, og til workshops, hvor deltagerne med Tommys hjælp bliver klogere på deres egen ledelsesfilosofi.

Ledelseskonsulent og netværksfacilitator Malene Laursen, Professionshøjskolen Absalon

Tommy er en meget inspirerende foredragsholder, som evner at sætte kendte essentielle problemstillinger ind i en anderledes ramme. Med sit nærvær får Tommy bragt sit publikum med ud på en rejse, hvor alle kommer sikkert i havn, men samtidig får noget med hjem!

HR-chef Kirsten Daniels, FTF-A

Du er god til at formidle Kierkegaards teorier så alle har en chance for at forstå ham.

HR Konsulent Geeta Bonde, Østjyllands Politi

Tak for en fantastisk undervisningsgang omkring filosofi og ledelse. Jeg er helt solgt på dette område. (Læs: jeg ELSKER det).

Helle Theede Krag, Leder af Barnets Blå Hus Svendborg

Meget givende foredrag. Tommy gav en inspireret og inspirerende præsentation af Hannah Arendts tanker om arbejde. Alle tilstedeværende, uanset baggrund og alder, fik nye vinkler på, hvad arbejde er, og hvad arbejde skal være.

Lise Trap, Sognepræst i Folkekirken

Kontoradresse


  • Vesterbrogade 26
  • DK-1620 København V
  • CVR: 34825920

Postadresse


  • Teglværksvej 6
  • DK-3400 Hillerød

Kontakt