Lederudvikling

Personlig lederudvikling der giver stærke idéer til hverdagens ledelse

Oplev, hvordan filosofisk og personlig lederudvikling kan styrke dit daglige lederskab. Bliv mere afklaret omkring dine personlige ledelsesværdier, og styrk din etiske dømmekraft.

Filosofi i ledelse er unik ledelsesinspiration med klassisk indsigt og personlig dannelse. Få inspiration fra Søren Kierkegaards skarpe eksistensfilosofi til at sætte dig selv ikke bare i spil, men også på spil for det væsentlige i livet.

Få inspiration til morgendagens ledelse og arbejdsliv fra åndstraditionens skarpeste tænkere. I en tid, der er domineret af objektive, målbare og instrumentelle logikker, er der mere end nogensinde brug for at styrke den menneskelige side af ledelse. Klassisk filosofi kan skabe et mere personligt nærvær og værdimæssigt engagement i hverdagen.

Book en samtale, et foredrag eller en workshop om filosofi, etik og eksistens i ledelse, og oplev, hvordan ledelsesfilosofi kan skabe en personlig forandring i hverdagen, der går et spadestik dybere.

 

Personlig ledelse & sparring

Styrk din personlige ledelse med filosofisk sparring. Opøv din undringskompetence, og få inspiration fra filosofiens verden til at reflektere og tænke nysgerrigt over hverdagens rutiner og processer.

Samtaler om det væsentlige i ledelse og arbejdsliv styrker din personlige lederudvikling. Det er samtaler om etik, værdier og eksistens i hverdagen.

Oplev, hvordan den eksistentielle samtale kan styrk personlig ledelse og tilføre en større personlig forankring i dagligdagen. Har du for eksempel overvejet:

 • Hvor meget dig er der i dig?
 • Hvornår har du sidst valgt dig selv – sådan rigtigt? Uden at have et fintmasket sikkerhedsnet under din beslutning?
 • Er din etiske dømmekraft blevet sløvet gennem kompromisser og taktiske hensyn?
 • Kender du din egen grundetik? Ved du, om det er pligten, nytten eller dyden, der er mest styrende for din etiske dømmekraft?
 • Har du gjort dig hård indeni for at overleve i karrieren? Hvordan kommer du tilbage til dig selv?
 • Tør du stå ved din sårbarhed som menneske og leder?
 • Er du blevet kropsdøv? Har du glemt at mærke efter?

Filosofisk sparring er eksistentiel dialog, der går et spadestik dybere sammenlignet med traditionel coaching. Det er transformative samtaler, der åbner op for en dybere selverkendelse.

Filosofisk sparring er tillidsfuld og åben dialog om det væsentlige i tilværelsen. Det er samtaler, der konfronterer aktuelle ledelsesudfordringer med et eksistentielt livsoverskud. Som tidligere præst er jeg vant til at lytte og samtale med stor fortrolighed. Jeg er altid på 'menneskets side'.

Ring eller skriv til mig, for at høre mere om, hvordan filosofisk tænkning kan udvikle og udfordre dit lederskab i praksis.

Find ny inspiration med filosofisk lederudvikling

Få filosofisk inspiration på jeres næste lederseminar, strategidag eller ledernetværk. Oplev hvordan filosofisk tænkning kan styrke den personlige refleksion og åbne for nye måder at tænke og handle på.

Med filosofisk lederudvikling skabes der en ledelseskultur med mere plads til det personlige i hverdagen. Få filosofiske perspektiver på jeres arbjede med vision og strategi.

Filosofiske ledersaloner er unik inspiration med refleksion og fordybelse i krydsfeltet mellem filosofi og ledelse.

En ledelsesfilosofisk kaminpassiar kunne for eksempel handle om:

 • hvordan man udvikler en mere tillidsskabende organisationskultur?
 • hvordan man træner sin etiske dømmekraft og værdimæssige formuleringskompetence?
 • hvordan man øver sig i at undre sig?
 • hvad Kierkegaard kan lære os om det, at være sig selv?

Giv dit ledelsesteam inspiration til dybere samtaler om det væsentlige i hverdagen. Oplev hvordan filosofiens spørgsmål kan skabe nye undringer og udfordre hverdagens praktiske rutiner og konventionelle sandheder.

Få eksistentiel inspiration til at stå mere robuste i en stadig mere foranderlig, krævende og kompleks virkelighed.

 
 

Filosofi til fremtidens ledelse - levedygtige ideer til en bæredygtig fremtid

HOLD 3 Kursusstart den 17. september 2024.

Et 6-dags udviklingforløb i praktisk filosofi for ledere. I samarbejde med MacMann Berg i Aarhus.

På dette forløb bringer vi de store filosofiske grundspørgsmål helt i front og reformulerer dem i en moderne og aktuel ledelseskontekst. Udviklingsforløbet er bygget op omkring tre grundmoduler med afsæt i: ERKENDELSE, EKSISTENS og ETIK. Disse tre fokuseringer udgør rammen for udviklingsforløbets teoretiske fokus og praktiske metoder og indfletter inspiration fra nogle af de allermest centrale spørgsmål, som menneskeheden og historiens filosoffer har været optaget af.

’Filosofi til fremtidens ledelse’ er et unikt forløb for dig, der gerne vil et spadestik dybere i din egen erkendelse af dit liv og lederskab. Det er et forløb, der stiller vigtige spørgsmål til dig, dine værdier og anskuelser og til fremtidens ledelse og derigennem skaber betingelser for en mere reflekteret og indlevende ledelsespraksis. Du bliver klædt på til at kunne stille undrende, refleksive og kritiske spørgsmål til egne ledelsesidealer og derigennem skabe nye indsigter med stor betydning for din daglige ledelse og din organisatoriske praksis.

Information og tilmelding her

Dydsvandring: Samtale, refleksion og transformation

Dydsvandring er et refleksionsforløb, der dykker ned i dydernes univers med henblik på at styrke og forandre organisationskulturen. Forløbet er en gennemgribende inspirationsproces, der vækker mere af det menneskelige i hverdagens processer. Det er en vandring, der foregår både inde i dig og ude i naturen.

Dydsvandring et samarbejde med transformativ ledelsescoach og tidligere CEO Hanne Lindblad. Hver dydsvandring starter med et online webinar efterfulgt af en heldags vandring i naturen med dialog, refleksion og meditation. Henover seks måndeder vandrer vi gennem dyder som RESPEKT, RETFÆRDIGHED, ANSVARLIGHED, TAPPERHED, TAKNEMMELIGHED og TILLID.

Få inspiration til at møde hverdagens udfordringer med større sindsro, mod og integritet.

Information og tilmelding her

 
 

Masterclass i filosofisk lederudvikling

Saml dit ledelsesteam til et dagsseminar i filosofisk lederudvikling:

 • Om kunsten at undre sig – levende tænkning til hverdagens praksis
 • Om kunsten at vælge sig selv – eksistentiel inspiration med Kierkegaard
 • Om kunsten at gøre det rigtige – kend din grundetik og styrk din dømmekraft i hverdagen
 • Om kunsten at arbejde meningsfuldt – styrk dit arbejdsliv med filosofisk meningsmodel
 • Om kunsten at mærke efter – skru op for din livsverden i hverdagens ledelse

Hvert emne præsenterer en særlig filosofisk teori på en konkret og brugbar måde og med tilhørende refleksioner og øvelser. Der kræves ingen forhåndsviden om filosofi for et godt udbytte.
De fem emner at alle beskrevet i min bog ’Filosofi for ledere. Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab’, hvor der også er øvelser og refleksioner.

Kontoradresse


 • Vesterbrogade 26
 • DK-1620 København V
 • CVR: 34825920

Postadresse


 • Teglværksvej 6
 • DK-3400 Hillerød

Kontakt