Bøger

 

I 2020 udgav jeg bogen Filosofi for ledere. Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab. Bogen handler om, hvordan filosofi kan bidrage til og styrke det personlige lederskab. Se anmeldelser, indhold og gratis læseprøve i menuen nedenfor. Bogen er trykt i 2. oplag i 2021.

Se også mit bidrag til antologien Organisationer i en overgangstid fra 2021 om, hvordan eksistenstænkningen kan perspektivere og udvikle det moderne arbejdsliv og lederskab.

 

 

Fagbog: Filosofi for ledere. Fordybelse, nærvær og mening i det daglige lederskab

I en professionel og teknologisk ledelsestid er der mere end nogensinde brug for at styrke den menneskelige side af ledelse. Fremtidens ledelse er for den, der vil være menneske først og leder næst.

Filosofi for ledere er lederudvikling gennem klassiske dyder og personlig dannelse. Filosofisk tænkning tilbyder en kongevej til det personlige lederskab, der kan berige hverdagens ledelsespraksis med dybde, nærvær og mening.

Filosofisk tænkning kan inspirere til en ledelsespraksis med større undringslyst og kritisk eftertanke.

Bogen inviterer dig blandt andet til at:

 • styrke dit personlige ledelsesgrundlag med praktisk filosofi
 • få dig selv med i dit lederskab med Søren Kierkegaards eksistensfilosofi
 • udvikle din etiske dømmekraft og beslutningsevne
 • styrke balancen i arbejdslivet med Hannah Arendts handlingsfilosofi
 • opleve mere livsverden i hverdagen med fænomenologisk tænkning
 • forholde dig nysgerrigt til din ledelsespraksis gennem et kritisk filosofisk blik
 • leve med ledelse, der ikke går op, gennem filosofisk paradoksledelse

Filosofi for ledere er skrevet til ledere på alle niveauer og kan anvendes på egen hånd og som oplagt litteratur på lederkurser med fokus på filosofi og/eller det personlige lederskab.

Følg linkene og se anmeldelser, indholdsfortegnelse og gratis læseprøve:

Køb bogen Se indhold og indledning

Filosofi for ledere

Udtalelser fra omslaget:

 

Denne bog viser på fremragende vis, at filosofiens abstrakte refleksioner og kritiske spørgsmål kan bruges til at komme ned under et problems praktiske overflade og dermed ned til lederens menneskelige dimension og eksistentielle udfordringer.

Professor emeritus og ledelsesfilosof, Ole Fogh Kirkeby

 

Filosofi for ledere er et sjældent overflødighedshorn af fordomsfrie og dybsindige tilgange til mere nærværende ledelse. Hvis der findes et eksistentielt leksikon for tidens ledere, findes det her!

Beslutningsrådgiver, fagforfatter og ledelsesskribent, Alexandra Krautwald

 

Efter at have læst Tommy Kjær Lassens tankevækkende bog Filosofi for ledere, sidder jeg med en dyb og faktisk lidt vemodig undring over, at filosofi ikke fylder mere på de danske ledelsesgange og i danske lederudviklingsforløb. Bogen er en rig inspirationskilde på rejsen ind i filosofiens verden, de muligheder filosofien rummer for vores organisationer, og de praktiske værktøjer, der kan folde den ud i hverdagen.

Tidligere CEO i Call Me, inspirator og foredragsholder, Hanne Lindblad

Håndbog for ledere: "Det er eksistentielt: Derfor skal vi arbejde"

Jeg har skrevet et kapitel om det eksistentielle engagement i arbejdslivet til årets store håndbog for ledere: ’Organisationer i en overgangstid’, redigeret af Maya Drøschler, Dansk Psykologisk Forlag, 2021.

Mit kapitel tager afsæt i Søren Kierkegaards eksistentielle filosofi og viser, hvordan eksistenstænkningen kan inspirere til et mere personligt engagement i hverdagens ledelse og arbejdsliv. Eksistenstænkningen kan blandt andet skabe en dybere forståelse for nogle af de dilemmaer og paradokser, der dagligt opstår i det professionelle lederliv. Derudover kan eksistenstænkningen inspirere til en hverdag med mere indlevelse, lidenskab og nærvær.

Kapitlet introducerer også til filosoffen Hannah Arendts arbejdsfilosofi og særligt hendes originale skelnen mellem labor, work og action. Arendts filosofi er en eksistentiel øjenåbner, der kan beskrive din arbejdsdags skiftende dynamikker og forklare, hvorfor oplevelsen af motivation, mening og arbejdsglæde svinger imellem skiftende arbejdsopgaver.

Læs mere og køb bogen

 

Bogkapitel: Tillidsskabende ledelse i et filosofisk perspektiv

Jeg har skrevet et kapitel til Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer. Hornstrup, Laursen & Laursen. Forlaget Mindspace, 2017. Artiklen handler om et dynamisk 'misfit', der eksisterer i krydsfeltet mellem tillid og ledelse.

Køb bogen

Bogkapitel: Humaniora - erhvervslivets nye grundstof

Læs artiklen ’Human kapital – en gensidig udfordring’ af Karen Hvid og Tommy Kjær Lassen i Frølund, Hansen og Plauborg. 2007. Humaniora: Erhvervslivets nye grundstof. Academica.

Bogen er udsolgt fra forlaget.

Kontoradresse


 • Vesterbrogade 26
 • DK-1620 København V
 • CVR: 34825920

Postadresse


 • Teglværksvej 6
 • DK-3400 Hillerød

Kontakt