Lederseminarer og workshops:

Skru op for den menneskelige side af arbejdslivet og skab en hverdag med mere refleksion, fordybelse og nærvær.

Book en halv- eller heldags workshop om etik, eksistens og dannelse i ledelse og arbejdsliv. Kontakt Tommy og hør mere...

 

Den etiske beslutningsmodel

Styrk dit moralske kompas og bliv bedre til at træffe gode beslutninger med etisk analyse:

 • Pligtetik: mennesket er mål - aldrig kun middel
 • Nytteetik: vær brugbar, ikke kun hjælpsom
 • Dydsetik: det gode er altid mere end vane og god adfærd

Kend din egen grundetik og bliv mere afklaret omkring dit eget etiske fundament.

Den etiske beslutningsmodel er en workshop for ledere, der ønsker en bedre balance imellem personlige værdier og organisatoriske mål.

Det personlige lederskab med Kierkegaard

Arbejd med din egen eksistentielle udvikling ud fra Søren Kierkegaards stadieteori. Få mere af dig selv med i det daglige lederskab.

 • Lev livet indefra og med større lidenskab
 • Led gennem livets paradokser og eksistentielle modsætninger
 • Sæt dig spil og ikke bare i spil for det væsentlige

 

Tag Søren Kierkegaard med på arbejde og bliv udfordret til et liv i ledelse, der ikke går op ...

 
 

Sæt ord på din ledelsesfilosofi

Formuler din ledelsesfilosofiske sætning med et øvelsesspil om ledelsesfilosofi. Træn din undringskompetence og øv dig i at reflektere mere filosofisk over hverdagens ledelsespraksis.

Bliv klogere på dine grundlæggende antagelser og sæt ord på de værdier, der er vigtigst for dig.

Bliv mere personlig rodfæstet i lederopgaven og opnå en større kontinuitet igennem hverdagens beslutninger. Stå stærkere og mere handlekraftig i mødet med lederopgavens vanskelige dilemmaer og beslutninger.

Mere mening og balance i arbejdslivet

Analysere din motivation og arbejdsglæde ud fra Hannah Arendts Labor-Work-Action filosofi. Få en mere nuanceret forståelse af det, der driver dig, og bliv klogere på tre forskellige grundformer for mening:

 • Labor: det nødvendige slid
 • Word: den fokuserede proces
 • Action: det værdimæssige fællesskab

 

Du får et filosofisk værktøj til at analysere dynamikkerne i din egen arbejdsdag og til at opnå en bedre dynamik imellem labor-, work-, og actionopgaver.

 

Kontoradresse


 • Vesterbrogade 26
 • DK-1620 København V
 • CVR: 34825920

Postadresse


 • Teglværksvej 6
 • DK-3400 Hillerød

Kontakt