I har fitnessrum – men hvor er refleksionsrummet?

I har fitnessrum – men hvor er refleksionsrummet?

De fleste større virksomheder har i dag både fitnessrum, løbeklub og rygestopkurser. Det er alt sammen meget godt. Men hvor er refleksionsrummet? Hvor er det rum, der styrker ånd og dannelse i den moderne erhvervsorganisation? Hvor er morgensangen, læseklubben og kurset i eksistentiel velbefindende?

Hvor er det stimulerende dannelsesrum, hvor medarbejderen for en stund kan trække sig tilbage og overveje hvorvidt man arbejder på en langtidsholdbar måde? Hvor der det rum hvor man kan reflektere over sine egen grundværdier og mål i livet og overveje hvordan de passer ind i virksomhedens mål og strategi?

Hvor er det innovative og kreative inspirationsværksted, der kalder mennesket frem i medarbejderen og tilbyder en grundlæggende oplevelse af, at man kan være mig selv i jobbet?

Hvordan står det egentlig til med det organisatoriske fokus på medarbejdernes behov for mening, fordybelse og eftertanke i en travl tid med konstante omstillinger og kortsigtede beslutninger?

Der er ingen tvivl om at det er vigtigt med sund fysisk velvære. Og det er godt at der nu også er kommet fokus på både kost og søvn, men fysisk sundhed gør det ikke alene.

Meget tyder på at menneskers mentale værdier bliver vigtigere end nogensinde. I en teknologisk og digital tid er der især brug for refleksion over hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi får os selv og vores menneskelighed med ind i morgendagens teknologiske samfund.

Et inspirerende refleksionsrum vil kunne bidrage til både den personlige robusthed, til bedre egenomsorg og til bedre dømmekraft og beslutningskompetence.

Læs også: HR-Chefen, 2015, Styrk organisationens åndsliv Fremtidens HR skal levere eksistens og dannelse

Ånd følger ikke en metode

Hvis der er én ting jeg har lært gennem mange års studium af klassiske åndstekster, så er det, at ånden spiller efter en helt anden melodi end kroppen. Kroppen skal tæmmes og mestres. Det skal ånden ikke. Den skal slippes løs. Den skal lege, eksperimentere og udforske. Det er når man slipper ånden fri, at den kan fremkalde en dybere meningsoplevelse i livet og en følelse af at høre til og af at gøre forskel.

Problemet med ånden er at den ikke føler videnskabens evidensbaserede opskrifter. Tilværelsens eksistentielle spørgsmål kan bare ikke reducere til en rationel og liniær ’how-to-be-yourself’ 12 trins manual. Det store i livet kan ikke indfanges.

Åndelig sundhed starter ikke med en handlingsplan eller et stramt fokus på åndens ROI. Ånden skal ikke styres og mesteres. Det er lige omvendt. Som kunstneren Per Arnoldi engang sagde i et interview: “Jeg har ikke en passion. Det er passionen, der har mig.” Sådan er det med ånd.

Ånden i livet gør, at jeg ikke bare (strategisk og fokuseret) skal gribe ud efter mit liv, men at jeg i stedet skal søger at blive grebet af det. Grundtvig skrev engang om det indre menneske, at det altid er ufrit. Det er grebet af noget, der er dybere og større.

Virksom dannelse

Hvor kunne det være spændende med lidt mere refleksionsrum, lidt mere dybde, lidt mere praktisk filosofi i det professionelle arbejdsliv. Ganske vist kan en kommerciel virksomhed ikke skabe ånd alene. Men den kan skabe anledninger for at ånd kan trives og vokse frem i det daglige arbejde.

Sålænge man arbejder sammen med virkelige mennesker og sålænge man løser virkelige problemer for virkelige kunder, så er der masser af muligheder for at ånden kan gøre nedslag i det daglige arbejde.

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Kontoradresse


  • Vesterbrogade 26
  • DK-1620 København V
  • CVR: 34825920

Postadresse


  • Teglværksvej 6
  • DK-3400 Hillerød

Kontakt