Inspiration skal lettes gennem arbejde!

Inspiration skal lettes gennem arbejde!

Har du nogen sinde tænkt over hvorfor Det Døde Hav er dødt?

Det Døde Hav er dødt – ikke fordi der ikke er tilløb, men fordi der ikke er afløb.

Er det ikke også sådan for os mennesker? Vi bliver inspireret, lærer nyt, får ny viden, men hvis ikke vi gør noget med det, hober det sig bare op i os og vi dør lidt.

Nogle gange har jeg det sådan at jeg næsten ikke læse en bog færdig. Jeg kan blive så fyldt med nye ideer og tanker at jeg må lægge bogen fra mig og skrive noget, sige noget, gøre noget, dele noget, tænke noget, beslutte noget…

Den danske livsfilosof Vilhelm Grønbech (1873-1948) har skrevet nogle kloge tanker om inspirationen. Han skrev bl.a. at inspiration er en oplevelse, der driver ham frem til noget og som han ikke bare kan stå stille og nyde. Han må gøre noget, skabe noget. – Han skriver også at man ikke kan kommandere over sin inspiration. I virkeligheden er det den, der har mig, og ikke ikke mig, der har den.

Jeg er især begejstret for denne tanke om inspiration:

”Jeg kan ikke bære det i stilhed, det må lettes gennem arbejde. […] Det er ikke en kraft der tvinger mig, men en kraft der bøjer mig.” (citeret i Mogens Pahuus, Livsfilosofi, 1995:28)

Vi er vant til at tænke at det er arbejdet, der er byrden og inspirationen, der letter opgaven. Men sådan var det ikke for Grønbech. Han så inspirationen som byrden. Og den lettes kun gennem arbejde.

Inspirationen må arbejdes væk. Sådan skabes de bedste ting i denne verden.

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Kontoradresse


  • Vesterbrogade 26
  • DK-1620 København V
  • CVR: 34825920

Postadresse


  • Teglværksvej 6
  • DK-3400 Hillerød

Kontakt