Sover du også i en prokrustesseng?

Sover du også i en prokrustesseng?

Prokrustes var en kæmpe fra oldgræsk mytologi. Han boede i en grotte på den hellige vej imellem Athen og Eleusis. Når vejfarende kom forbi inviterede kæmpen dem indenfor til mad og en seng at sove i.

Prokrustes havde to gæstesenge, en kort og en lang. Kom en høj gæst forbi blev der reddet op i den korte seng. Om natten kom Prokrustes ind med sin økse og huggede af benene indtil gæsten passede til sengen.

Kom en kort gæst forbi, blev der reddet op i den lange seng. Om natten kom Prokruses ind og strakte gæsten ud så også han passede til sin seng.

Sådan kan det gå den der ikke passer ind i systemet.

Så pas på næste gang du blive målt og vejet og samtidig føler at du ikke passer ind i de faste kategorier og modeller. Det kan være at der er ved at blive redt op til dig i en prokrustesseng.

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Kontoradresse


  • Vesterbrogade 26
  • DK-1620 København V
  • CVR: 34825920

Postadresse


  • Teglværksvej 6
  • DK-3400 Hillerød

Kontakt