Tillid og ledelse – et umage par!

Tillid og ledelse – et umage par!

Jeg har skrevet et kapitel til bogen ‘Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer’. Kapitlet handler om et filosofisk perspektiv på tillidsskabende ledelse.

Bogen er baseret på erfaringer med tillidsskabende ledelse i sundhedssektoren nærmere bestemt i Region Sjælland. Mit bidrag handler om en grundspænding, der synes indlejret i relationen mellem tillid og ledelse. Tillid kan ikke ledes eller implementeres på samme måde som f.eks. en strategi, en teknologi eller en politik kan ledes eller implementeres.

“Egentlig skal tillid slet ikke styres og kontrolleres, men i stedet slippes løs i en organisation. Tillid skal ikke mesters. Det er ikke en kompetence.”
Tillid er et begreb fra livsverdenen, modsat ledelse, der hører hjemme i systemverdenen. Tillid er et formål i sig selv. Tillid er godt. Det handler om etik. Det regnes for en personlig dyd både at være tillidsfuld og at være tillidsværd.

“Tillid er en attitude. Det er en positiv forholden sig til uvisheden. En forventningsfuld investering i relationen. Det er et begreb, der indeholder en villighed til at risikere noget, og som fordrer, at man gør sig afhængig af den anden og endda sårbar.”
Tillidsskabende ledelse er et stærkt alternativ til strategiske og rationelle ledelsesregimer som f.eks. New Public Management. Det er spændende at arbejde med tillidsskabende ledelse fordi en stærk tillidskultur vækker mennesket i lederen og medarbejderen. Mennesker med indlevelse, empati og gode værdier er fantastiske ressourcer til at løse problemerne i morgendagens samfund.

“Tillid kan ikke forlanges, men kun fortjenes. Opgaven for den tillidsskabende leder er ikke bare at implementere tillidsskabende ledelse, men at integrere tilliden i det personlige lederskab.”
Læs hele kapitlet her: Tillidsskabende ledelse i et filosofisk perspektiv. Bogen udkommer på forlaget Mindspace d. 28 april 2017 af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen og Malene Laursen.

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Kontoradresse


  • Vesterbrogade 26
  • DK-1620 København V
  • CVR: 34825920

Postadresse


  • Teglværksvej 6
  • DK-3400 Hillerød

Kontakt