Stop nu den der bagtalelse!

Stop nu den der bagtalelse!

Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om en eneste gang hvor jeg har hørt min mormor tale dårligt om et andet menneske. Det gælder i øvrigt for hele min bedsteforældre-årgang. De var ordentlige mennesker. De gik fx og sagde at det er bedre at tie om andre, end at tale dårligt om dem. Jeg husker ofte sætningen at man ikke skal sige noget grimt om andre, som man ikke ville kunne sige direkte til hans eller hendes ansigt.

Vi lever i en ‘slander’-kultur

Sådan tænker vi ikke i dag. Det er nærmest som om at vi i dag lever i en ‘slander’-kultur – godt hjulpet frem af bl.a. den fri tone på sociale medier. Der er slet ikke den samme indre justits, tilbageholdenhed og ordentlighed som kendetegnede de gamle. I dag holder vi os ikke for gode til noget som helst. Jo mere sladder jo festligere.

Bagtalelse er ikke kun noget der finder sted på facebook og i skolegården. De samme kneb virker også i voksenlivet. Bagtalelse kan være en hurtig genvej til at stække en konkurrent. – Det er en uædel skik, der er svær at bekæmpe fordi den virker.

Bagtalelsens dumme fejllogik

Bagtalelse er ikke bare uædelt. Det er også dumt. Der ligger nemlig en fejllogik i bagtalelsen. Man kan umiddelbart opleve at bagtalelse styrker tilliden imellem dem der bagtaler. Man er fælles om noget fortroligt som ikke er for alle. Og det kan opleves smigrende at blive inviteret indenfor i sladderen om en anden. Man oplever at blive en del af inderkredsen, én af de betroede, og hvem ønsker ikke det?

Men i virkeligheden er bagtalelse enormt mistillidsskabende. For midt i den gode og smigrende følelse vokser mistanken frem om at man jo selv kunne blive genstand for den næste bagtalelse. Når bagtalelsen kun lever i et ekskluderende rum, og ikke holdes op af noget objektivt, men i stedet får næring fra deltagernes egne fordomme, misbehag og misundelse, vokser der en foruroligende følelse frem om at man selv kunne blive det næste offer.

Vi taler ganske vist meget om tillid i dag. Tillidsbaseret ledelse. Tillid i organisationer. Og vi har brug for tillid hvis vi skal lykkedes med inddragelse, samskabelse og deleøkonomi. Men måske er den meget tale om tillid i virkeligheden et udtryk for at tilliden imellem os er i krise.

I stedet for kun at tale om organisatorisk og systemisk tillid skulle vi måske flytte vores moralske fokus ind ad mod vores egen adfærd og overveje hovrvidt vi selv er tillidsværdige og tillidsfulde.

Gør som mormor

Så hvis vi ønsker mere tillid, er bekæmpelse af bagtalelse måske det allerbedste sted at starte. Sig nej tak til bagtalelsen næste gang du bliver inviteret indenfor i den betroede samtale. Gør som mormor. Vær ordentlig. Længere er den egentlig ikke.

Læs mere
Læs mere
Læs mere
Læs mere

Kontoradresse


  • Vesterbrogade 26
  • DK-1620 København V
  • CVR: 34825920

Postadresse


  • Teglværksvej 6
  • DK-3400 Hillerød

Kontakt